Informácie o farebných,postavových kanárikoch,výstavách,poznatkoch...


Ukončenie prevádzkovania stránok !

 
Upozorňujem ctených návštevníkov stránok www.kanariky-09.eu, že dňom 08.05.2018 budú zrušené z finančných a prevádzkových dôvodov. Ďakujem za Vašu doterajšiu priazeň.
 
Admin.

Ruším chov.

V tomto a budúcom roku budem rušiť chov kanárikov (červených i jaspisových) zo zdravotných dôvodov, ako aj celé chovné zariadenie. Momentálne je možnosť odobratia 0,3 Jaspisové SF i DF. 2 ks sú ročník 2017 (červenohnedé C SF a jeden kus bielohnedá DF ročník 2015.) Mob.: 0948/952 257

Mgr. Michal Vojník.

Do pozornosti všetkým návštevníkom stránok

Informácia o knihe : "O kanárikoch ich chove a odchove".

 

Vázení priatelia, chovatelia kanárikov. Dávam Vám na vedomie, (nakoľko dostávam veľa otázok na knihu "O kanárikoch, ich chove a odchove), že táto kniha je na svete už od roku 2013. Nepodarilo sa mi však získať finančné prostriedky pre jej vydanie, ale zvolil som náhradné riešenie, aby neostala v šuplíku. Po dohovore so šéfredaktorom časopisu Chovateľ, bude každý mesiac po častiach publikovaná v tomto časopise. Prvá časť už vyšla vo februárovom čísle, preto ak máte o knihu záujem, aj v tomto podaní, zabezpečte si časopis Chovateľ, kde budete mať možnosť aspoň takto získať informácie o chove týchto ušľachtilých vtákoch. jednotlivé časti budú postupne vychádzať tak, ako sú napísane na štvorstránke, ktorú si budete môcť oddeliť a založiť vo vlastnom šanone. 

Autor Michal Vojník.Vitajte na webe o farebných kanárikoch.

Práve uplynulo 8 rokov od založenia týchto stránok (5.9.2009). Tieto stránky boli založené prevažne pre záujemcov a chovateľov farebných kanárikov. Časom sa rozšírili i o stránky pre postavové kanáriky a iné zaujímavostí z oblasti chovateľskej i komerčnej. Do pozornosti je daná stránka o ubytovaní v danej lokalite, za veľmi nízke ceny, ktoré môžu využiť chovatelia so svojimi rodinnými príslušníkmi pri návšteve mesta Michalovce, Zemplínskej šíravy a okolia. Ako je vidieť, zo strany návštevníkov nie je ochota dodávať aktuálnosti z kanarikárskeho sveta, preto sa musíte uspokojiť s tým, čo vytvorím sám, alebo získam z iných zdrojov. Registrácia na stránkach sa ukázala byť účinná, lebo sa prestali na ne registrovať rôzni špekulanti a neprajníci. Doposiaľ sa na stránkach zaregistrovalo 436 návštevníkov, ktorí ich pravidelne, takmer denne navštevujú, čo si myslím, že je to pomerne slušné číslo. Zahraniční návštevníci, od USA cez Európu, Afriku, Áziu až na Nový Zéland, navštevujú tieto stránky (podľa štatistiky návštevností) od 150 do 200 denne. Najviac návštev za spomínané obdobie bolo zaznamenaných zo štátov USA, Čina, Česká republika, Ukraina, Nemecko, Rusko, Holandsko, Francúzsko, Španielsko, Nový Zéland, Austrália, Hong Kong a iné.

Prajem Vám, milí návštevníci, do budúcna príjemný zážitok pri prezeraní týchto stránok a vyslovujem želanie, aby medzi mnou a Vami bola lepšia spolupráca. Každá dobrá rada sa hodí - tieto stránky sú pre Vás a ich vylepšenie závisí i od Vaších podnetov a pripomienok.

 

S chovateľským pozdravom

Vojník Michal,Mgr. - zostavovateľ stránok.


Novinky

18.10.2013 06:04

Školenie posudzovateľov exotického vtáctva konaného dňa 5.10.2013 v Trenčianskej Turnej.

Školenie posudzovateľov exotického vtáctva SZCH 2013 :     Školenie posudzovateľov exotického vtáctva SZCH sa uskutočnilo 5.10.2013 počas konania výstavy Vtáči svet v Trenčianskej Turnej, kde sú už roky dozadu pre túto akciu vytvárané vyhovujúce podmienky a dobrá...

—————

25.10.2011 18:47

Školenie posudzovateľov exotického vtáctva.

Dňa 22.10.2011 sa v Bratislave na RR SZCH konalo školenie posudzovateľov exotického vtáctva. Školenie bolo zamerané na posudzovanie farebných anduliek, korel a jaspisových FK, k čomu boli vykonané i jednotlivé prednášky. Zároveň boli delegovaní traja posudzovatelia (Erich KUBICA, Boris CHUDADA a...

—————

15.10.2011 11:07

Olomoucký kanár.

Na EXOTE 2011, bol šľachtiteľom Lubomírom Veselým predstavený novo vyšľachtený postavový kanárik pod názvom "Olomoucký kanár". Podrobnosti čítaj v časti "blog-postavové kanáriky".

—————

02.02.2011 18:19

Novo uznaná mutácia v skupine FK :

Dňa 25.1.2011, na 59. SŠ C.O.M. v Tours, boli prvým rokom, v rámci uznávacieho konania, úspešne predvedené novo vyšľachtené jaspisové FK. Dosiahli výborné hodnotenie, ktoré potrebujú zopakovať ešte dva roky po sebe, aby mohli byť uznané za novú mutáciu medzi FK. Držme palce, aby sa to...

—————

10.01.2011 10:21

Kobaltový FK v achátovom a hnedom rade.

Viete, že bol v rámci C.O.M. uznaný za novú mutáciu medzi farebnými kanárikmi Kobaltový FK v rade achátovom a hnedom ? Čítaj viac v časti C.O.M. !

—————

09.01.2011 07:54

Novo uznané plemeno medzi postavovými kanárikmi.

"Portugalský harlekýn" je novouznané plemeno medzi postavovými kanárikmi a prvýkrát sa bude vystavovať na 59. SŠ v TOURS. Patrí medzi chocholaté postavové kanáriky a je vo forme s chochlíkom a hladký. Viac na...

—————

28.02.2010 15:14

Uznávanie nových mutácií a plemien v rámci C.O.M.

Dostávam nesmierne množstvo otázok o uznávaní nových mutácií u FK a to hlavne, kedy budú uznané jaspisové FK. Chcem upozorniť, že uznávanie nových plemien a mutácií je dlhodobý proces a riadi sa prísnymi kritériami C.O.M. Podrobnosti čítaj v časti C.O.M.

—————

26.02.2010 15:05

Kartónové výstavné klietky.

Viete, že C.O.M. odobrilo používanie kartónových výstavných klietok na Svetových šampionátoch pre určité skupiny vtákov? Čítaj viac na stránke C.O.M.

—————

04.11.2009 08:05

Jaspisový FK.

O jaspisových farebných kanárikoch sa v poslednom čase veľa hovorí, ale bohužiaľ i veľa nepresných informácii preniká medzi širokú chovateľskú verejnosť.  V prvom rade je potrebné povedať, že je to FK dominantný a poznáme ho ako jedno a dvoj faktorového (SF a DF). Podrobnejšie sa o...

—————

11.09.2009 04:17

Viete že...

Novovyšľachtené FK : ... že na Svetovom šampionáte C.O.M. (2009) - Piacenza (16. - 25.1.2009) boli už vystavené novovyšľachtené FK bielo krídle, ktoré boli O.M.J. uznané ako nové FK lipochrómové? Sú to FK lipochromové. Boli vystavené v skupinách D 287 - D 301 a to : žlté A(intenzívne) i...

—————


Predaj

Neboli nájdené žiadne záznamy.


Kanáriky-09-Michal Vojník,Mgr.

Referencie

Referencie
K čomu slúži stránka ?   Na týchto stránkach môžu návštevníci prostredníctvom e-mailu kanariky-09@kanariky-09.eu, zadávať loga svojich webov, ktoré neslúžia komerčným účelom, bezplatne,vyjadrovať svoje myšlienky, návrhy,hodnotenia a pripomienky k jednotlivým stránkam webu. Umiestnenie webu...

—————


Blog

V tejto rubrike nie sú žiadne články.


Novinky

18.10.2013 06:04

Školenie posudzovateľov exotického vtáctva konaného dňa 5.10.2013 v Trenčianskej Turnej.

Školenie posudzovateľov exotického vtáctva SZCH 2013 :     Školenie posudzovateľov exotického vtáctva SZCH sa uskutočnilo 5.10.2013 počas konania výstavy Vtáči svet v Trenčianskej Turnej, kde sú už roky dozadu pre túto akciu vytvárané vyhovujúce podmienky a dobrá...

—————

25.10.2011 18:47

Školenie posudzovateľov exotického vtáctva.

Dňa 22.10.2011 sa v Bratislave na RR SZCH konalo školenie posudzovateľov exotického vtáctva. Školenie bolo zamerané na posudzovanie farebných anduliek, korel a jaspisových FK, k čomu boli vykonané i jednotlivé prednášky. Zároveň boli delegovaní traja posudzovatelia (Erich KUBICA, Boris CHUDADA a...

—————

15.10.2011 11:07

Olomoucký kanár.

Na EXOTE 2011, bol šľachtiteľom Lubomírom Veselým predstavený novo vyšľachtený postavový kanárik pod názvom "Olomoucký kanár". Podrobnosti čítaj v časti "blog-postavové kanáriky".

—————

02.02.2011 18:19

Novo uznaná mutácia v skupine FK :

Dňa 25.1.2011, na 59. SŠ C.O.M. v Tours, boli prvým rokom, v rámci uznávacieho konania, úspešne predvedené novo vyšľachtené jaspisové FK. Dosiahli výborné hodnotenie, ktoré potrebujú zopakovať ešte dva roky po sebe, aby mohli byť uznané za novú mutáciu medzi FK. Držme palce, aby sa to...

—————

10.01.2011 10:21

Kobaltový FK v achátovom a hnedom rade.

Viete, že bol v rámci C.O.M. uznaný za novú mutáciu medzi farebnými kanárikmi Kobaltový FK v rade achátovom a hnedom ? Čítaj viac v časti C.O.M. !

—————

09.01.2011 07:54

Novo uznané plemeno medzi postavovými kanárikmi.

"Portugalský harlekýn" je novouznané plemeno medzi postavovými kanárikmi a prvýkrát sa bude vystavovať na 59. SŠ v TOURS. Patrí medzi chocholaté postavové kanáriky a je vo forme s chochlíkom a hladký. Viac na...

—————

28.02.2010 15:14

Uznávanie nových mutácií a plemien v rámci C.O.M.

Dostávam nesmierne množstvo otázok o uznávaní nových mutácií u FK a to hlavne, kedy budú uznané jaspisové FK. Chcem upozorniť, že uznávanie nových plemien a mutácií je dlhodobý proces a riadi sa prísnymi kritériami C.O.M. Podrobnosti čítaj v časti C.O.M.

—————

26.02.2010 15:05

Kartónové výstavné klietky.

Viete, že C.O.M. odobrilo používanie kartónových výstavných klietok na Svetových šampionátoch pre určité skupiny vtákov? Čítaj viac na stránke C.O.M.

—————

04.11.2009 08:05

Jaspisový FK.

O jaspisových farebných kanárikoch sa v poslednom čase veľa hovorí, ale bohužiaľ i veľa nepresných informácii preniká medzi širokú chovateľskú verejnosť.  V prvom rade je potrebné povedať, že je to FK dominantný a poznáme ho ako jedno a dvoj faktorového (SF a DF). Podrobnejšie sa o...

—————

11.09.2009 04:17

Viete že...

Novovyšľachtené FK : ... že na Svetovom šampionáte C.O.M. (2009) - Piacenza (16. - 25.1.2009) boli už vystavené novovyšľachtené FK bielo krídle, ktoré boli O.M.J. uznané ako nové FK lipochrómové? Sú to FK lipochromové. Boli vystavené v skupinách D 287 - D 301 a to : žlté A(intenzívne) i...

—————


Články

17.02.2015 08:50

Mondial 2015 - 4.časť a záver.

V záverečnej časti rozoberám prevažne sekciu postavových kanárikov, ako aj ostatné moje postrehy zo 63. Svetového šampionátu, konáneho v Rosmalene - Holandsko.   MONDIAL 2015 - 4.časť a záver.doc (55296)

—————

14.02.2015 08:00

Mondial 2015 - 3. časť

Predkladám pokračovanie seriálu Mondial 2015 - 3. časť, ktorá pojednáva o farebných kanárikoch. Fotografie k tejto časti si môžete taktiež prezrieť vo fotogalérii pod rovnomenným názvom.   MONDIAL 2015 - 3.časť.doc (55296)

—————

09.02.2015 18:41

Mondial 2015 - 2. časť

Toto je druhá časť článku "Mondial 2015". Tak isto, ako fotografie z prvej časti, i k tejto časti si ich budete mať možnosť prehliadnuť vo fotogalérii v časti výstavy-svetové šampionáty-2015. Momentálne pracujem na časti tretej. Pokračovania budú celkom pravdepodobne 4.  MONDIAL 2015 -...

—————

09.02.2015 18:30

Mondial 2015 - 1. časť

Začínam postupne dávať svoje postrehy a fotografie zo 63.Svetového šampionátu v Holadsku. Fotografie k tomuto článku budete mať možnosť vzhliadnuť vo fotogalérii v časti výstavy-svetové šampionáty-2015. Túto časť článku, ako i ďalšie ostatné časti, ktoré na seba budú nadvezovať, budete mať možnosť...

—————

05.02.2015 17:18

Jaspisové kanáriky - neuveriteľné prekvapenia

K napísaniu tohto článku ma inšpiroval E. Kubica Jaspisové kanáriky - neuveriteľné prekvapenia.doc (58880)

—————

12.01.2015 13:49

Posudzovanie a posudzovatelia

Posudzovatelia a.doc (50176)

—————

12.01.2015 13:45

Farebné kanáriky

Farebné kanáriky.doc (41472)

—————

12.01.2015 13:36

Jaspisové kanáriky-moje skúseností

Jaspisové kanáriky – moje skúseností.               I keď doba, počas ktorej sa venujem chovom jaspisových farebných kanárikov, je pomerne krátka, rád by som prostredníctvom časopisu chovateľ, prezentoval svoje doterajšie skúseností....

—————

05.06.2014 08:01

O genetike netradične, ale vážne.

O genetike netradične, ale vážne..doc (566784)

—————

11.04.2014 15:46

Jaspisové kanáriky a ja

            Dňa 20.01.2014, na Svetovom šampionáte v Bari, boli jedno faktorové jaspisové farebné kanáriky uznané v rámci celosvetového merítka. Všetci chovatelia týchto kanárikov, ale predovšetkým členovia Európskeho klubu jaspisových kanárikov so sídlom...

—————